Referencje

_______________________________________________________________________________

 

Referencje Andoria

Referencje Arcelor Mittal png

Referencje Odlewnia Żeliwa FANSULD png

Referencje Hydro-Vacuum S.A png

Referencja Fabryka Armatur Jafar S.A png

Referencje Zetkama S.A

 

Lista referencyjna za okres 2013-2017 r.

w trakcie realizacji

______________________________________________________________________

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 80 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 80 t/h” – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.

Odlewnia Żeliwa KAW-MET -  Orły – w trakcie realizacji

 

 • Linia formierska DISAMATIC
  Zainstalowanie linii formierskiej wraz z linią transportu odlewów i instalacja odpylania – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń takich jak rynna wibracyjna, kraty wstrząsowa, przenośnik metalowo-gumowy, obudowa dźwiękochłonna, dostawa kompletnej instalacji odpylania, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
Odlewnia Żeliwa KAW-MET -  Orły – w trakcie realizacji

 

 • Linia formierska DISAMATIC
  Wykonanie linii transportu masy świeżej oraz linii transportu masy wybitej  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty    – w trakcie realizacji

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h” – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
Odlewnia Żeliwa METALPOL -  Węgierska Górka – w trakcie realizacji

 

______________________________________________________________________

   

  Wykonane

 • Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-V

wymiar pakietów - 813x813x560-700 mm

Wykonanie i zainstalowanie stanowiska do podgrzewania i wymiany płyt  modelowych

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna  - Końskie

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich

Zainstalowanie wciągnika 3,2 t do spraw remontowych

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna  -  Końskie

 

 • Rdzeniarnia

  Zainstalowanie rdzeniarki firmy PRIMAFOND wraz z dostawą konstrukcji, instalacji odpylania i instalacji transportu pneumatycznego piasku

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna - Końskie

 

 • Odlewnia
  Stanowisko do  zaciskania rur PCV na końcówkach zaworów

Fabryka Armatur „JAFAR”  S.A.  - Jasło

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa  z formierką HSP-3D
  rozmiar  skrzynki - 850x1050x250+250 mm
  Modernizacji linii formierskiej  poprzez wymianę rozkładarki skrzynek, składarki skrzynek, przesuwnicy  wózków i  skrzynek wraz  z  adaptacją układu  sterowania i  instalacji hydraulicznej
„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Rozdzielnia 20kV
  Wymiana rozdzielni 20 kV  wraz z  modernizacją systemu zasilania

FUM CHOFUM S.A.  -  Chocianów

 

 • Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma  z formierką FBO-3
  rozmiar  pakietu - 500x600x360-500 mm
  Modernizacji linii formierskiej  poprzez wymianę przekładarki, przesuwnic wózków, przepychaczy wózków, systemu blokad wraz  z  adaptacją układu  sterowania i  instalacji hydraulicznej
„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa  z formierką HSP-1D
  rozmiar  skrzynki - 500x650x250+250 mm
  Wykonanie układu sterowania oraz oprogramowania sterującego i systemu wizualizacji linii  formierskiej
ANDORIA – MOT Sp. z o.o.  -  Andrychów

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa  z formierką HSP-1D
  rozmiar  skrzynki - 500x650x250+250 mm
  „Wykonanie i zainstalowanie urządzeń do wybijania i transportu odlewów”

ANDORIA – MOT Sp. z o.o.  -  Andrychów

 

 • Odlewnia
  „Stanowisko do  badania  szczelności zaworów „

Fabryka Armatur „JAFAR”  S.A.  - Jasło

 

 • Topialnia indukcyjna
  „Rozdzielenie zaplecza energetycznego dwóch pieców indukcyjnych  4T”

FUM CHOFUM S.A.  -  Chocianów

 

 • Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-V
  wymiar pakietów - 813x813x560-700 mm
  „Wykonanie i zainstalowanie urządzeń do transportu odlewów”
Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna  - Końskie

 

 • Instalacja odpylania oczyszczarki OWT
  „Wykonanie  instalacji rurociągowej wraz z wymianą komina i zabudową tłumika hałasu”

Odlewnia Żeliwa METALPOL  - Węgierska Górka

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę”

Koneckie Zakłady Odlewnicze  - Końskie

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa  z formierką HSP-3D
  rozmiar  skrzynki - 850x1050x250+250 mm
  „Modernizacji linii formierskiej  poprzez wymianę przekładarki skrzynek,   z  adaptacją układu  sterowania i  instalacji hydraulicznej”

„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa  z formierką HSP-3D
  rozmiar  skrzynki - 850x1050x250+250 mm
  „Modernizacji linii formierskiej  poprzez wymianę wiertarki układów wlewowych i przelewowych,   z  adaptacją układu  sterowania i  instalacji hydraulicznej”

„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Instalacja odpylania pieców indukcyjnych
  „Wykonanie  instalacji rurociągowej wraz z wymianą komina i zabudową tłumika hałasu”

Odlewnia Żeliwa METALPOL  - Węgierska Górka

 

 • Instalacja odpylania
  „Wykonanie  remontu i modernizacji układu regeneracji filtrów tkaninowych firmy NEDERMAN dla pięciu instalacji odpylania”

Lesznieńska Fabryka Pomp  - Leszno

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich
  „Wykonanie systemu wizualizacji Stacji Przerobu Mas Formierskich wraz z wymianą pulpitu operatorskiego 12,1”

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp. Jawna -  Grudziądz

 

 • Automatyczna linia formierska z formierką DISA-FORMA
  „Wymiana systemu sterowania i systemu wizualizacji”

Odlewnia Żeliwa „ZAWIERCIE” -  Zawiercie

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 160 t/h” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie
Koneckie Zakłady Odlewnicze  S.A. - Końskie

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Wykonanie instalacji odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich z filtrem o wydajności 90 000 m3/h  ” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Zainstalowanie linii formierskiej Loramendi” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Wykonanie instalacji odpylania Linii Formierskiej Loramendi z filtrem o wydajności 60 000 m3/h  ” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Zainstalowanie pieca zalewczego firmy JUNKER dla linii formierskiej Loramendi” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Budowa hali topialni indukcyjnej z piecami tyglowymi 2x6 t” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń i montaż.

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma  z formierką FBO-3
  rozmiar  pakietu - 500x600x360-500 mm
  „Modernizacji linii formierskiej  poprzez wymianę formierki FBO-III na formierkę DISA-MATCH  wraz z zabudową dodatkowej windy, wymianą urządzeń dozowania masy świeżej wraz  z  adaptacją układu  sterowania i  instalacji hydraulicznej”

„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma, rozmiar  pakietu –
  500x600x360-500 mm
  „Modernizacji linii formierskiej  poprzez wymianę systemu sterowania i wizualizacji” wymiana sterownika PLC, pulpitu operatorskiego do wizualizacji oraz adaptacja oprogramowania”

„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Linia transportu odlewów
  „Dostawa i zainstalowania przenośnika metalowo-gumowego do transportu odlewów” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie

Odlewnia Żeliwa „ZAWIERCIE” -  Zawiercie

 

 • Linia transportu masy wybitej
  „Dostawa i zainstalowania przenośnika taśmowego do odbioru masy przesypowej i wybitej z kraty wstrząsowej” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie

Lesznieńska Fabryka Pomp -  Leszno

 

 • Kruszarka układów wlewowych
  „Zainstalowanie kruszarki do układów wlewowych firmy EURO-EQIP wraz z dostawą i zainstalowaniem urządzeń do załadunku i odbioru” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie

Odlewnia „TERIEL” -  Gostyń

 

 • Ręczna zalewarka dla linii formierskiej Loramendi
  „Zainstalowanie ręcznej zalewarki z kadzią zatyczkową dla automatycznej linii formierskiej Loramendi” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Krata wstrząsowa firmy Kuttne
  „Wymiana obudowy kraty wstrząsowej firmy Kuttner” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie
Hydro-vacuum S.A. - Grudziądz

 

 • Suwnica lejnicza 15T
  „Zainstalowanie suwnicy lejniczej 15T firmy BUDTOR” – wykonanie dokumentacji, dostawa podtorza, montaż i uruchomienie
Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 

 • Linia transportu materiałów sypkich
  „Wykonanie linii transportu materiałów sypkich” – wykonanie dokumentacji, dostawa urządzeń w postaci przenośników taśmowych poziomych, przenośnika taśmowego pionowego, podajnika wibracyjnego, wykonanie systemu sterowania i wizualizacji, nadzór nad montażem i uruchomienie

Białoruski Metalurgiczny Zakład BMZ – Żłobin (Białoruś)

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 180 t/h
  „Dokończenie w ramach wykonawstwa zastępczego zadania  na dostawę zespołu urządzeń, montaż, uruchomienie i odbiór końcowy , jak również opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego…… zasilania w bentonitową masę formierską bezskrzynkowej linii formierskiej DISA 280-C”

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp. Jawna -  Grudziądz

 

 • Projekt budowlany do pozwolenia na budowę
  „Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę ” – dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa odlewni żeliwa o wydajności 20 000 ton/rok”

Odlewnia KAW-MET  -  Orły

 

 • Instalacja odbioru pyłów
  „Modernizacja instalacji odbioru pyłów z odpylni oczyszczarek OWPK 4 ” – wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, montaż i uruchomienie.

KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.  -  Stalowa Wola

 

 • Instalacja grafitowania kokili
  „Instalacja technologiczna do grafitowania kokili” – wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie

Orzeł Biały S.A.  -  Piekary Śląskie

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h” – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. J. -  Poczesna

 

 • Instalacja odpylania SPM
  „Wykonanie instalacji odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 75 000 m3/h)  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji  urządzeń i przewodów odpylających, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. J. -  Poczesna

 

 • Topialnia indukcyjna
  „Przeniesienie zbiorników wody awaryjnej dla sześciu pieców indukcyjnych” – wykonanie konstrukcji, uzupełnienie i przeniesienie instalacji wodnej,  pneumatycznej i elektrycznej, demontaż i montaż zbiorników oraz ponowne uruchomienie

Odlewnia Żeliwa METALPOL  - Węgierska Górka

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-1D – w trakcie
  realizacji
  „Dokończenie w ramach wykonawstwa zastępczego montażu i uruchomienie automatycznej linii formierskiej skrzynkowej z formierką HSP-1D firmy HWS” – wykonanie brakujących dostaw, dokończenie montażu mechanicznego, wykonanie instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej, wykonanie oprogramowania sterującego i systemu wizualizacji, regulacja urządzeń oraz uruchomienie.

Andoria-Mot Sp. z o.o. -  Andrychów

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D
  „Modernizacja systemu sterowania przepychaczy hydraulicznych celem dokładnego ich pozycjonowania” – dostawa elementów instalacji hydraulicznej, elektrycznej i systemu sterowania, zmiana oprogramowania, montaż, regulacja i uruchomienie.

„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D
  „Modernizacja przesuwnicy dolnych skrzynek” – dostawa nowej konstrukcji przesuwnicy, montaż i uruchomienie.

„ZETKAMA” Fabryka Armatury  Przemysłowej S.A. -  Ścinawka Średnia

 

 • Linia transportu odlewów
  Wykonanie linii transportu odlewów dla automatycznej linii formierskiej DISAMATIC   - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń takich jak rynna wibracyjna, kraty wstrząsowa, przenośnik metalowo-gumowy, obudowa dźwiękochłonna, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. J. -  Poczesna

 

 

Producent urządzeń i linii technologicznych Wamatech Sp. z o.o. © 2017 Wamatech