Logo Wamatech
Menu lewe Wamatech
Obraz główny Wamatech

wykonujemy stacje przerobu mas formierskich zajmujemy się wykonawstwem linii formierskich, wspieramy automatyka przemysłową. montujemy linie automatyczne, linie produkcyjne, transport odlewów . Projektujemy odpylanie, chłodzenie odlewów, programujemy systemy sterowania, programowanie PLC zajmujemy się budową maszyn, budowa urządzeń, projektowanie maszyn i urządzeń. Dla odlewnictwa - topialnie indukcyjne, linie skrzynkowe, linie bez skrzynkowe, wozy załadowcze.odlewnictwa - topialnie indukcyjne, linie skrzynkowe, linie bez skrzynkowe, wozy załadowcze.