Instalacje odpylania

_________________________________________________________________________________

 

Nasza firma oferuje kompletne systemy odpylania w szczególności związane z takimi obiektami jak:

 

 • stacje przerobu mas formierskich
 • automatyczne linie formierskie
 • topialnie indukcyjne
 • żeliwiarnie
 • rdzeniarnie
 • oczyszczalnie odlewów
 • urządzenia nietypowe

 

Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą budowy instalacji odpylania w wersji „pod klucz”Podstawowymi urządzeniami instalacji odpylania są filtr tkaninowy wraz z wentylatorem.

 

W zakresie dostaw tych urządzeń współpracujemy ze znanym producentem NEDERMAN.
Oferta nasza obejmuje :

 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich branżach

 

 • dostawę urządzeń firmy NEDERMAN
 • dostawę przewodów odpylających wraz z przepustnicami regulacyjnymi i konstrukcjami wsporczymi
 • dostawę wyrzutnika czystego powietrza wraz z tłumikiem
 • dostawę systemu zasilania elektrycznego i sterowania
 • wykonanie oprogramowania
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego
 • uruchomienie

 

 

 

Producent urządzeń i linii technologicznych Wamatech Sp. z o.o. © 2017 Wamatech